Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk Tilgang

“Hvordan kan vi, med vores voksne sind, vide, hvad der vil være interessant for et barn? Hvis du følger barnet, kan du opdage noget nyt.”

Af Piaget..

Relationer, Forældre og Samspil.

Relation, tryghed og tillid mellem forældre og personalet er vigtigt for samarbejdet.

Den daglige dialog med forældrene, er vigtig for at barnets trivsel og læring i dagtilbuddet. Samarbejdet mellem dagtilbuddet og hjemmet, forbinder herved barnets to livsverdner, og skaber sammenhæng for barnet. 

Vi har fokus på at der er forskellige forældre, med forskellige baggrunde og kulturer.   

Læringsmiljø, Hverdagsrutiner og Dannelse

Vi skal arbejde med pop up læringsmiljøer og have fokus på at justere læringsmiljøet efter børnegruppen.

Læring sker hele dagen, både i aktiviteter, hverdagsrutiner og microovergange.

Vi inddrager forældrene i barnets læring, og giver inspiration til hjemmet i forhold til barnets udvikling. 

Barnet skal tages alvorligt. Vi har fokus på fælles ansvar, at gøre barnet til aktiv deltager i eget liv, lære at vælge, være en god ven og have gode normer og værdier med videre i livet.  

Barnet skal have en forståelse for demokrati og ligestilling. Digital-dannelse er en del at barnets tid i dagtilbuddet.

 Børnefælleskaber, Barnesyn, Individ og Børneperspektiver.

Vi skal være opmærksomme og beviste om den børnekultur der kan opstå i børnefælleskabet.

Hvert barn skal være en betydningsfuld del af børnefællesskabet. Vi skal have fokus på det enkelte barn og arbejde målrettet i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder med det enkelte barns ressourcer og fremhæver det enkelte individ.

Barnet har medbestemmelse i dagligdagen og har en stemme ind i børnemiljøet.

Legeevne og Medskaber

Det pædagogiske personale skal turde at sætte sig selv i spil og give slip på sig selv. Personalet er en aktiv deltager i legen, og har fokus på de tre læringsrum, gå forrest, gå ved siden af og gå bagved. 

Vi har fokus på det spontane og i at gribe øjeblikket i legen. Vi har en eksperimenterende tilgang og ser muligheder frem for begrænsninger i legen og i det pædagogiske arbejde. 

Legen har værdi og barnet skal støttes til at lege. Vi har fokus på ikke at bryde ind, når der opstå en magisk legestund.

Pædagogiske aktiviteter (eksempler)

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Nygårdsvej

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier

Område Midt- og Østerbyen

Midt- og Østerbyen består af de fire afdelinger Børnehuset Bøndergårdsvej, Rørkjærhusene, Esbjerg Børnegård og Nygårdsvej. Den overordnede ledelse og bestyrelsen er fælles for alle afdelingerne.

Læs mere om madordninger, bestyrelsesarbejdet og om vores overordnede pædagogik i hele område Midt- og Østerbyen.