Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilskud til fleksibel pasning

Du kan søge om tilskud til fleksibel pasning, hvis du har dokumenteret behov for pasning udenfor almindelig åbningstid i dagtilbud. 

Tjek om du lever op til kravene

Du kan søge om tilskuddet ved at logge ind her:

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de krav, der gælder for kombinationstilbud for at kunne modtage tilskuddet.

Størrelsen på dit tilskud
Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3. år.

Det maksimale tilskud pr måned fra 1.1.2021 

Hvis dit barn er indmeldt før 31.12.2018 og ikke har ændret pasningssted er tilskuddet

  • 130 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0 - 2 år
  •   79 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år til skolestart

Hvis dit barn er indmeldt 31.12.2018 og har ændret pasningssted eller er indmeldt fra 1.1.2019 er tilskuddet

  • 122 kr. pr. gennemsnitlig ugentlige timetal til børn i alderen 0 - 2 år
  •   70 kr. pr. gennemsnitlig ugentlige timetal til børn i alderen 3 år til skolestart

Derudover gives også søskendetilskud.

Det maksimale tilskud pr måned fra 1.8.2021 

Hvis dit barn er indmeldt før 31.12.2018 og ikke har ændret pasningssted er tilskuddet

  • 130 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0 - 2 år
  •   82 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år til skolestart

Hvis dit barn er indmeldt 31.12.2018 og har ændret pasningssted eller er indmeldt fra 1.1.2019 er tilskuddet

  • 122 kr. pr. gennemsnitlig ugentlige timetal til børn i alderen 0 - 2 år
  •   74 kr. pr. gennemsnitlig ugentlige timetal til børn i alderen 3 år til skolestart

Derudover gives også søskendetilskud.

Få overblik over de gældende takster