Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Økonomisk friplads

Hvis dit barn er optaget i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, har du mulighed for at søge om et økonomisk fripladstilskud

Et økonomisk fripladstilskud nedsætter din betaling for pladsen helt eller delvis. Generelt gælder det, at jo lavere indkomsten er, jo mere økonomisk fripladstilskud er du berettiget til.

Du kan kun få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten ligger under fripladsskalaens indtægtsgrænser.

Indtægtsgrænserne for 2021: 

 • Under 185.701 kr. 
  Din betaling bliver kr. 0 pr. måned
 • Mellem 185.701 og 189.817
  Din betaling bliver 5 % af taksten
   
 • Mellem 185.818 og  576.799 kr.
  Tilskuddet reduceres med 1% point hver gang din indtægt siger med 4.117 kr.
   
 • 576.800 kr. eller derover
  Du kan ikke få bevilliget økonomisk fripladstilskud

Se fripladsskala og læs mere om økonomisk friplads på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Indtægtsgrænserne for 2020: 

 • Under 181.501 kr. 
  Din betaling bliver kr. 0 pr. måned
 • Mellem 181.501 og  185.524 kr.
  Din betaling bliver 5 % af taksten
 • Mellem 185.525 og  563.799 kr.
  Tilskuddet reduceres med 1% point hver gang din indtægt stiger med 4.024 kr. 
 • 563.800 kr. eller derover
  Ingen tilskud

Er du enlig forsøger?
Indtægtsgrænserne forhøjes med 64.967 kr.

Flere hjemmeboende børn under 18?
Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 for hvert barn ud over det første.

Bliver dit barn passet i en privat institution?
Hvis dit barn er optaget i en privatinstitution, er der særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud. Kontakt pladsanvisningen for at høre mere om reglerne. 

Ønsker du at beregne din egenbetaling eller se, hvor meget du eventuelt kan få i økonomisk fripladstilskud, kan du gøre det på MinPladsanvisning.

Ofte stillede spørgsmål