Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bestyrelsen i Hjerting - Esbjerg NV området

Bestyrelsen består af medlemmer, der er valgt blandt forældre og personalet i de enkelte afdelinger.

Der er valg til bestyrelsen én gang om året

Områdebestyrelsen består af medlemmer valgt blandt forældre og medarbejdere i de enkelte afdelinger.

I vores områdebestyrelse har vi værdier, der understøtter det gode samarbejde med jer foreældre i vores område:

  • udvidet forældresamarbejde og inddragelse
  • åbenhed og god kommunikation
  • synergi - til styrke og værdi

Medlemmer af områdebestyrelsen

Referater 2021

Referater 2020

Referater 2019

Forretningsorden for Hjerting - Esbjerg NV

Den generelle forretningsorden og styrelsesvedtægt

Områdeledelsen

Her kan du få et overblik over områdelederen og de pædagogiske ledere

Områdeledelsen

Vores bestyrelse

Bestyrelsen er med til at sætte rammerne for måden, vi arbejder på i vores område. Du kan få indflydelse på dit barns pasning ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Forretningsorden og mødereferater

Hvad har bestyrelsen besluttet?

Bestyrelsen beslutter i samarbejde med områdelederen principperne for området.

Se hvad bestyrelsen har besluttet