Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk Tilgang

Vi bruger i vores hverdag Marte Meo til at udvide vores viden og udvikle vores daglige pædagogiske praksis i forhold til vores børnegrupper, og den enkelte medarbejder. Marte Meo betyder "Ved egen kraft" og metoden bygger på principperne for udviklingsstøttende samspil.

Vi er hele tiden opmærksomme på, at vores medarbejdere skal have viden og uddannelse for at kunne tilbyde jeres barn det bedste lege- og læringsmiljø.

Marte Meo i fokus
I Daginstitutionen Nørremarken er de pædagogiske ledere uddannet Marte Meo terapeuter og alle fastansatte medarbejdere har en viden om Marte Meo og dertil hørende pædagogiske principper, som vi arbejder efter i den pædagogiske hverdag.

Marte Meo betyder "ved egen kraft".

Marte Meo er en metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende samspil.

Marte Meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos barnet.

Marte Meo principperne bruges i hverdagen - således at vi sikrer udvikling og en anerkendende tilgang til barnet.

Analyse af samspil i almindelige dagligdagssituationer gør det muligt at få øje på barnets initiativer, sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin. Vi bruger ind i mellem videoapparatet som redskab til at blive klogere på samspillet.

I analysen fokuseres på:

  • Hvad kan barnet allerede og hvad har barnet brug for at lære.
  • Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling.
  • Hvad har den voksne brug for at få informationer om at gøre mere af eller gøre på en anden måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden har været kendt og udbredt i Danmark siden 1994.

Vi bruger i vores hverdag Marte Meo til at udvide vores viden og udvikle vores daglige pædagogiske praksis i forhold til vores børnegrupper og den enkelte medarbejder.

Såfremt vi bruger Marte Meo-metoden i forhold til et konkret barn bliver forældre altid involveret.

Marte Meo principperne

  • Vi følger barnets positive initiativer

Barnet udvikler tillid, selvværd, accept og respekt for både sig selv og andre.

  • Vi bekræfter og benævner barnets positive initiativer

Barnet oplever sig set og oplever sig betydningsfuld i relationen, ligesom det generelt styrker selvregulering og jeg-sprog.

  • Vi sætter ord på os selv og andre

Barnet oplever forudsigelighed og tryghed og gode muligheder for at lære hinanden at kende.

  • Vi øver turtagning

Barnet styrker sin sociale opmærksomhed.

  • Vi udøver positiv ledelse

Barnet guides i forhold til alder og udviklingstrin.

Vi skaber positiv stemning.

Reggio Emilia og Norditaliensk inspiration
Vi har i flere år været inspireret af den norditalienske pædagogik - dels Reggio Emilia filosofien og de senere år Pistoia-filosofien. Det med henblik på både at udvikle vores daglige pædagogiske praksis med børnene og rummenes indretning. Vi fokuserer på det barnet kan - barnets kvaliteter og kompetencer.

Vi har flere gange været i Italien for at hente inspiration. På de sidste studieture er der blevet undervist i arbejdet med dokumentation og evaluering af de pædagogiske processer. Samtidig har vi fået indblik i og ideer til, hvordan rummet kan benyttes som "den 3. pædagog". Det er vigtigt, at rummene tydeligt udsender signaler om og inspiration til, hvad de skal bruges til. Endvidere er vi også opmærksomme på børnenes forskellige behov og ønsker, hvilket betyder at rummene også kan ændre funktion.

Vores daginstitution skal være et særligt udviklings- og læringsrum, som både skal være anderledes fra hjemmet og samtidig hænge tæt sammen med det. Vi arbejder med den voksnes rolle som en kompetent legekammerat, der er medundersøgende, medundrende og nysgerrig på barnets nysgerrighed.

Vi arbejder så vidt muligt med børnene i mindre grupper - især i tidsrummet fra kl. 9 - 12, hvor nærvær og fordybelse er vigtige nøgleord.

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Nørremarken

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier

Område Ribe

Ribe består af 5 afdelinger (Børnegården Gredstedbro, Børnehus Syd, Kaskelotten, Nørremarken, Tangebo). Den overordnede ledelse og bestyrelsen er fælles for alle afdelingerne.

Læs mere om madordninger, bestyrelsesarbejdet og om vores overordnede pædagogik i hele område Ribe.