Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk Tilgang

Vi arbejder ud fra Den styrkede læreplan, med blik på dit barns trivsel og udvikling og det fællesskab, som dit barn er en del af.

Børnehus Syd - et sted man gerne vil være.

Barnesyn
Vi opfatter det enkelte barn som unikt med egne følelser, holdninger og drømme for fremtiden. Det betyder at det enkelte barn skal involveres og have indflydelse på egen situation. Det er væsentligt at vide at kun i relationer med andre og i tilknytning til andre, kan barnet vokse og lære. Forældrene er de vigtigste voksne for barnet og har derfor hovedansvaret for barnets liv, udvikling og opvækst. Forældrene er inddraget i et reelt og ligeværdigt samarbejde med børnehaven byggende på tillid, forståelse og respekt.

Voksenrollen
Det er vi voksnes opgave at skabe et frugtbart og udviklende miljø præget af omsorg og tryghed. Vi skal have indblik i børnenes perspektiv. Ligeledes skal vi kommunikere anerkendende og ligeværdigt med barnet og tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Vi skal have indsigt i barnets perspektiv, hvor de pædagogiske læreprocesser respekterer individuelle vilkår og muligheder. Vi vægter i vores daglige arbejde et udgangspunkt hvor:

 • Vi ser på det barnet kan, frem for det det ikke kan.
 • Vi indtager barnets perspektiv.
 • Vi bruger vores viden om forskellige pædagogiske metoder.
 • Vi bestræber os på at kommunikere anerkendende med både børn, forældre og kollegaer.
 • Vi anerkender betydningen af relationer mellem den voksne og barnet, men også mellem børnene.
 • Vi skaber situationer hvor barnet får lyst til at lære.
 • Vi stimulerer barnets nysgerrighed, kreativitet, iderigdom og lyst på livet.

Læringssyn
Vi skal tage afsæt i vores viden om forskellige måder at lære på. Så vidt det er muligt, skal alle sanser involveres ved enhver aktivitet. Det er den som arbejder, der lærer noget, hvilket betyder, at alle børn involveres aktivt i både det daglige liv børnehaven og i de aktiviteter, der arrangeres. Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse, koncentration, fantasi og forestillingsevne er også vigtige elementer i en læreproces. Barnet lærer bedst, når det oplever, at det kan – læring bør derfor vægte det enkelte barns præmisser. Vi skal vide, hvad børnene har lyst til, men også hvad de har brug for.

Børn med udfordringer
Vi har i dagligdagen stort fokus på børn der har udfordringer på et eller flere udviklingsområder. For at kunne hjælpe og støtte disse børn, har vi personale der har diplom moduler indenfor:

 • motorik
 • børn med sproglige udfordringer
 • læring, kontakt og trivsel
 • leg, kreativitet og læring.

Vi tilbyder børn med udfordringer at deltage i mindre grupper eller individuel, hvor de kan få ekstra støtte en til flere gange i løbet af ugen. For at barnet får det bedst mulige udviklingsmiljø, har vi et tæt samarbejde med forældrene, så vi kan supplere hinanden og støtte barnet optimalt.

Vi har samtidig et tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartner: tale/hørelæreren, ergoterapeut, psykolog, fysioterapeut samt ressource-pædagogerne. 

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Børnehus Syd

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier

Område Ribe

Ribe består af 5 afdelinger (Børnegården Gredstedbro, Børnehus Syd, Kaskelotten, Nørremarken, Tangebo). Den overordnede ledelse og bestyrelsen er fælles for alle afdelingerne.

Læs mere om madordninger, bestyrelsesarbejdet og om vores overordnede pædagogik i hele område Ribe.