Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk Tilgang

Vi ser dit barns leg og læring som en proces, der sker hele dagen i samspil med de andre børn, både i dagens planlagte aktiviteter og rutiner, men også i børnenes spontane leg.

Barnets kropssprog og udtryksformer

Vi bestræber os på at forstå barnets kropssprog og udtryksformer. Vi er nysgerrige på, hvordan barnet oplever verden og forholder os undrende og reflekterende til dette med respekt for barnets oplevelse.

Særlig fokus på barnets sociale kompetencer

Vi har særlig fokus på barnets sociale kompetencer, og vi støtter børnene i at opbygge lege og danne venskaber.

Gode rollemodeller og refleksion over egen praksis

Vi er bevidste om at være gode rollemodeller og reflekterer over egen praksis.
Vi arbejder med at inddrage, udforske og tage udgangspunkt i børneperspektivet, hvor systematik er et vigtigt element i tilgangen til dette.

Forældresamarbejdet bygger bro

Forældresamarbejde er at bygge bro mellem jeres barns to livsverdner, hvor I som forældre medvirker til at skabe livs- og læringsmiljøer, der fremmer jeres barns trivsel, udvikling og læring og dets muligheder for at deltage i fællesskaber. Vi ser det som vores fornemte opgave, som jeres samarbejdspartnere, at sikre optimal trivsel, læring og udvikling for jeres barn både i daginstitution og hjem.

Pædagogiske aktiviteter (eksempler)

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Åmosehuset

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier

Område Sædding-Gjesing

Sædding-Gjesing består af 7 afdelinger (Bakkegården, Fyrparken, Grønlandsparken, Nordalsparken, Tarphagevej, Ådalsparken, Åmosehuset). Den overordnede ledelse og bestyrelsen er fælles for alle afdelingerne.

Læs mere om madordninger, bestyrelsesarbejdet og om vores overordnede pædagogik i hele område Sædding-Gjesing.