Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Til nye forældre

Hvis dit barn netop har fået plads i Ådalsparken, skal I kontakte vuggestuen/børnehaven for at aftale besøg og få en rundvisning. Vi inviterer jer også til en opstartssamtale, så vi kan snakke om alt det, der er vigtigt for at dit barn kan få en god start.

Velkommen i Ådalsparken

Vores samarbejde med forældrene er vigtigt i forhold til at fremme barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse samt deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Gennem den daglige kontakt og dialog bestræber vi os på, at forældrene føler sig velkomne og trygge ved at aflevere deres barn i afdelingen. De skal opleve et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med os, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser. I mødet med forældrene tager vi udgangspunkt i den enkelte families liv og samarbejder derfor differentieret. Gensidig respekt, dialog, sparring og vejledning er med til at støtte op om de bedste opvækstbetingelser for barnet.

Vi prioriterer indkøring højt, så barnet får en god og tryg overgang til institutionen. I samarbejdet med forældrene udarbejdes en individuel plan for, hvordan dette skal foregå. Når barnet får tilbudt plads, aftales et møde mellem pædagogisk leder, en medarbejder og forældrene om barnet og dets vaner.

Forældrene vil gennem barnets tid i vuggestuen og børnehaven opleve faste samtaler der sikrer, at samarbejde med forældrene fremmer barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Der er et tæt samarbejde mellem vuggestue- og børnehaveafdelingen.

Praktisk info

Når forældre har modtaget og accepteret tilbuddet om plads i Ådalsparken, kontakter de institutionen og laver aftale om et besøg i vuggestuen eller børnehaven. Inden besøget modtager forældrene en mail med Velkomstfolder og relevant materiale fra institutionen, herunder oplysninger om bl.a.:

  • Forældresamarbejde og møder
  • Tabulex – touchskærme, orientering om hvor forældrene selv skal tjekke deres barn ind/ud, læse beskeder, m.v.
  • Hvad barnet skal medbringe i vuggestue/børnehave
  • Dagsrytmen i vuggestue/børnehave
  • Middagslur, sovedyr, m.v.
  • Sygdom/medicin, ferie, solcreme, skiftetøj, bleer, osv.
  • Traditioner og arrangementer
  • Forældreråd

Der er udarbejdet velkomstfolder for både vuggestue og børnehave.                 

Information til nye forældre

Find de praktiske informationer om dit barns opstart, aflevering, hentning og meget mere

For nye forældre

Dit barns hverdag

Bliv klogere på vores faste rutiner i hverdagen, og læs om vores forskellige traditioner i løbet af året.

Hverdagen i Ådalsparken

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for at alle børn er trygge.

Mere om vores værdier

Område Sædding-Gjesing

Sædding-Gjesing består af 7 afdelinger (Bakkegården, Fyrparken, Grønlandsparken, Nordalsparken, Tarphagevej, Ådalsparken, Åmosehuset). Den overordnede ledelse og bestyrelsen er fælles for alle afdelingerne.

Læs mere om madordninger, bestyrelsesarbejdet og om vores overordnede pædagogik i hele område Sædding-Gjesing.